June 2019

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
Iyyar 21
26
Iyyar 22
27
Iyyar 23
28
Iyyar 24
29
Iyyar 25
30
Iyyar 26
31
Iyyar 27
1
 
 
 
 
 
 
Saturday, June 1, 2019 - 5:30pm
 
Iyyar 28
2
Iyyar 29
3
Sivan 1
4
Sivan 2
5
Sivan 3
6
Sivan 4
7
Sivan 5
8
Yom Yerushalayim Sunday, June 2, 2019 (All day)
 
Monday, June 3, 2019 - 6:00pm
 
Monday, June 3, 2019 - 7:00pm
 
Rosh Chodesh Sivan Tuesday, June 4, 2019 (All day)
 
 
 
Friday, June 7, 2019 - 7:00pm
 
Erev Shavuot Saturday, June 8, 2019 (All day)
 
 
Tuesday, June 4, 2019 - 7:30am
 
Saturday, June 8, 2019 - 10:30am
 
Sivan 6
9
Sivan 7
10
Sivan 8
11
Sivan 9
12
Sivan 10
13
Sivan 11
14
Sivan 12
15
Shavuot I Sunday, June 9, 2019 (All day)
 
Shavuot II Monday, June 10, 2019 (All day)
 
 
 
 
Friday, June 14, 2019 - 6:30pm
 
 
Sunday, June 9, 2019 - 9:00am
 
Sunday, June 9, 2019 - 10:00am
 
Sunday, June 9, 2019 - 10:30am
 
 
Sivan 13
16
Sivan 14
17
Sivan 15
18
Sivan 16
19
Sivan 17
20
Sivan 18
21
Sivan 19
22
Father's Day Sunday, June 16, 2019 (All day)
 
 
 
 
 
Friday, June 21, 2019 - 6:30pm
 
 
 
Sivan 20
23
Sivan 21
24
Sivan 22
25
Sivan 23
26
Sivan 24
27
Sivan 25
28
Sivan 26
29
 
 
 
 
 
Friday, June 28, 2019 - 6:30pm
 
 
Sivan 27
30
Sivan 28
1
Sivan 29
2
Sivan 30
3
Tammuz 1
4
Tammuz 2
5
Tammuz 3
6